Deutsch Česky

Profil společnosti

Společnost Jatky Otice byla založena v roce 1991 panem Václavem Kurkou, který byl až do roku 2004 jediným vlastníkem celé firmy. Od 1. ledna 2004 přešla veškerá činnosti na společnost JATKA - KURKA s.r.o. a jednatelem společnosti byl určen Tomáš Kurka. Takto vzniklá společnost má schválení pouze pro porážení jatečních prasat.

Provozovna firmy se nachází v obci Otice asi 2 km od Opavy na ulici K Rybníčkům 359. Zde se také soustřeďuje veškerá činnost firmy. V současné době firma zaměstnává okolo 50 zaměstnanců.

Hlavní činností firmy je nákup, přeprava, porážka a jateční opracování prasat, expedice a přeprava vepřových půlek a drobů. Firma dále zprostředkuje nákup hovězího dobytka a přepravu.

Hlavní činnost je provozována v cihlovém objektu se samostatnou příjezdovou komunikací. Objekt je tvořen krytou příjmovou částí, samostatnými částmi porážky, expediční částí s chladírnami a skladovacími kapacitami.

Další samostatnou součástí jsou kanceláře, jídelna a sklad pro čistící a desinfekční prostředky. Sanitární zařízení je tvořeno šatnami, WC s předsíňkou, umývárnami a denní místností.

Všechny části objektu splňují požadavky Evropské unie a jsou vybaveny stroji a zařízením, které jsou rovněž v souladu s požadavky Evropské unie, což je stvrzeno přidělením oválného razítka s identifikačním znakem CZ 730.

Instalace fotovoltaické elektrárny

Projekt FVE JATKA - KURKA s.r.o. - Otice - nová hala je spolufinancován Evropskou unií

Modernizace autoparku

Projekt Dopravní prostředek je spolufinancován Evropskou unií

Společnost Jatka - Kurka s.r.o. realizovala projekt, který řeší zlepšení hygienických podmínek při rozvozu masa pořízením chladírenského dopravního prostředku, pořízeného a uvedeného do provozu v roce 2022.

JATKA - KURKA s.r.o. © 2011 || programování a design: www.modry.cz